Digital Experthjälp

DNS-analys

DIN DNS är en tillgång

Cuebid erbjuder ert företag att genomföra en analys på er DNS infrastruktur, internt som extern. DNS infrastrukturen är central för all typ av IP kommunikation som sker internt och externt för ert företag. Genom att genomföra en analys från Cuebid kommer ni få en hälsokontroll på hur er infrastruktur fungerar och stöttar er verksamhet samt om möjligt en åtgärdsplan på förbättringar. Dessutom genomför vi en säkerhetsanalys av DNS infrastrukturen. DNS är idag den viktigaste komponenten i ett nätverk, utan DNS fungerar varken ert interna nät eller internet, det är därför extra viktigt att skydda sig mot hot och driftsstörningar.

Vad gör vi?

Cuebid tillsammans med dig går igenom dokumentation samt teknisk uppsättning av miljön. Vi implementerar ett IPAM verktyg om ni önskar för att skapa kontroll på er DNS miljö. Denna grundläggande analys genomförs för att se över er nuvarande konfiguration och komma med förslag hur Ni kan förbättra er miljö. Vi tittar även över säkerheten i din DNS miljö. Här ingår även ett exfiltrationstest.

Vad ingår?

  • Analys av Er interna och externa DNS-miljö
  • Cloud DNS
  • Data exfiltration-test
  • ”Best Practice”-konfiguration
  • Prova på ett IPAM-verktyg*

vi behöver få tillgång att installera en VM hos kunden

Insats i tid för Dig som kund?

Beräknad tid är ca 2 timmar.

Vad får ni?

  • Ni får en rapport över möjliga förbättringsåtgärder i Er DNS-miljö
  • Möjlighet att prova på ett IPAM-verktyg under 60 dagar
  • Säkerhetsanalys av befintlig DNS-infrastruktur

Lasse lindström

Lasse, vår DNS-expert, kan allt
om DNS och säkerhet

Säkerhetsanalys

Analysera din IT-miljö

Hälsokontroll VMware

Optimera ditt privata moln

Logganalys

Skapa värde av ditt loggdata

DNS-analys

Hur säker är din DNS?

säker inloggning

Azure MFA

Boka digital experthjälp

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig,
och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli! Här under kommer även definierade tjänster gå att beställa direkt.

konsulter