Digital Experthjälp

Göran

Göran Blomquist

Nät- och säkerhetsarkitekt med många år i hetluften. Van att leda och utföra projekt inom säkerhet och applikationskontroll i stora nät och kritiska miljöer. Projektering och lärandets konst är också något Göran ägnar sig åt. 30 års erfarenhet.

IT-management

Nätverk

Säkerhet

Projektledning

Övriga konsulter