Digital Experthjälp

Hälsokontroll wmware

Många VMware-miljöer blir med tiden överprovisionerade, får sämre prestanda och är i stort behov av översyn. Statistik visar att 9 av 10 virtuella maskiner har mer resurser tilldelade än vad de egentligen behöver! Det saknas ofta verktyg för att diagnostisera och lösa problem proaktivt vilket gör att IT-avdelningarna agerar reaktivt på det som sker. Återkommande översyn minskar risken för driftstopp och sänker tiden för att diagnostisera och lösa de utmaningar som finns. Dessutom sparas mycket pengar på att bara köpa de resurser som krävs.

En VMware Hälsokontroll med hjälp av Cuebid kommer garanterat visa på möjligheter till besparingar och effektiviseringar av din virtuella miljö!

Utmaningar

Många företag har någon eller flera av följande utmaningar med sin virtuella infrastruktur:

 • Ineffektiv resursplanering på grund av överallokering och otydlig rapportering
 • Problem att möta krav på prestanda och kapacitet
 • Reaktiv respons på problem och problem att isolera rotorsak
 • Skenande kostnader i CapEx och OpEx utan faktabaserad orsak

Vill ni ha hjälp att möta dessa utmaningar?

Vad gör vi?

Baserat på 20 års erfarenheter går en konsult igenom Best Practice inom 6 kritiska områden i er virtuella miljö. Som komplement till Best Practice-genomgången installerar vi och kör en VMware vSphere Optimization Assessment-rapport. Vi analyserar och efterbehandlar data från analysen och presenterar en fullskalig rapport för hela er virtuella infrastuktur

Hur går det till?

Arbetet består av flera steg:

 • En konsult från Cuebid installerar VMware vRealize Suite i er miljö som samlar in den data som krävs för analysen, det tar normalt max 2h
 • Analysen påbörjas och pågår under minst 3 dagar, gärna upp till 30 dagar för bättre underlag
 • Varje vecka görs en kortare avstämning med konsult för att verifiera att analysen går bra och för att titta på uppnådda resultat
 • Efter överenskommen tid lämnar konsulten rapporten och går igenom den med er samt lämnar rekommendationer baserat på fakta

Tidsåtgång från er

 • 1 timme för att sätt upp applikationen och 1 timme för varje avstämningsmöte
 • Ge access till en server där Cuebid kan installera vRealize Operations Manager
 • Ta ut en Trial-licens för vRealize Suite Standard från VMware
 • En ip-adress och ett FQDN DNS-record för applikationen
 • Ett vCenter-konto med rollen Adminstrator, eller en roll med följande rättigheter https://kb.vmware.com/s/article/53164

Vad ni får ut

Tre rapporter som täcker:

 • Konfiguration och hälsa
 • Prestanda
 • Kapacitetsnyttjande och möjlig kostnadsbesparing

Dessutom genomgång av följande kritiska områden, med tillhörande rekommendationer:

 • Hårdvarukonfiguration
 • Nätverkskonfiguration
 • Prestandaoptimering
 • VM-konfiguration
 • Säkerhet
 • vCenter-konfiguration

fredrik ranelöv

Fredrik Ranelöv, vår Datacenterguru,
tar tempen på din WMware-miljö

Säkerhetsanalys

Analysera din IT-miljö

Hälsokontroll VMware

Optimera ditt privata moln

Logganalys

Skapa värde av ditt loggdata

DNS-analys

Hur säker är din DNS?

säker inloggning

Azure MFA

Boka digital experthjälp

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig,
och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli! Här under kommer även definierade tjänster gå att beställa direkt.

konsulter