Digital Experthjälp

Johan Hillström

Johan har en lång och bred erfarenhet av nätverkssäkerhet och han har använt och genomfört PoC: er för Check Point Palo Alto, och Fortinet.Han har stor förmåga att både förklara tekniska lösningar i lekmanna termer och att översätta kundbehov till faktiska produkter.

IT-säkerhet

Nätverk

Virtualisering

EndPoint skydd

Övriga konsulter

Johan Hillström

Nätverk och IT-säkerhet 

Fredrik Ranelöv

Datacenter & Cloud

Johnnie Tibom

IT-infrastruktur & Cloud

Kent-Göran Rahm

Nätverk och IT-säkerhet

Marie Lundgren

Nätverk, IT-säkerhet

Tomas Fridén

IT-säkerhet och nätverk

Harry Repo

Projektledning

Lasse Lindström

IT-säkerhet, nätverk, Övervakning

Thomas Hedströmmer
THomas Hedströmmer

IT-säkerhet, nätverk, Cloud

Henrik Gyllkrans

Nätverk, Problemlösning, Utbildning

Jesper Värn

Nät/säk, Utbildare

Göran
Göran Blomquist

IT-säkerhet, Nätverk, Projektledning

Jari Penttinen

Trådlösa lösningar