Digital Experthjälp

Kent-Göran Rahm

Hög generalistkompetens samt förmåga att förstå och omsätta verksamhetsmål till tekniska lösningar. Har arbetat med IT sedan 1998 och med datorkommunikation och säkerhet sedan 2001. Kent-Göran är praktiskt lagt och en resultatorienterad problemlösare. 

IT-säkerhet

Nätverk

Lastbalansering

Problemlösning

Övriga konsulter

Johan Hillström

Nätverk och IT-säkerhet 

Fredrik Ranelöv

Datacenter & Cloud

Johnnie Tibom

IT-infrastruktur & Cloud

Kent-Göran Rahm

Nätverk och IT-säkerhet

Marie Lundgren

Nätverk, IT-säkerhet

Tomas Fridén

IT-säkerhet och nätverk

Harry Repo

Projektledning

Lasse Lindström

IT-säkerhet, nätverk, Övervakning

Thomas Hedströmmer
THomas Hedströmmer

IT-säkerhet, nätverk, Cloud

Henrik Gyllkrans

Nätverk, Problemlösning, Utbildning

Jesper Värn

Nät/säk, Utbildare

Göran
Göran Blomquist

IT-säkerhet, Nätverk, Projektledning

Jari Penttinen

Trådlösa lösningar