Digital Experthjälp

Kent-Göran Rahm

Hög generalistkompetens samt förmåga att förstå och omsätta verksamhetsmål till tekniska lösningar. Har arbetat med IT sedan 1998 och med datorkommunikation och säkerhet sedan 2001. Kent-Göran är praktiskt lagt och en resultatorienterad problemlösare. 

IT-säkerhet

Nätverk

Lastbalansering

Problemlösning

Övriga konsulter