Säker inloggning

Multifaktorautentisering eller MFA som det kallas, är ytterligare säkerhet du kan addera på tjänster du använder för att minska risken för obehörig access genom läckta login och lösen. MFA kräver två (eller fler) delar för att logga in. En som du vet, som lösenord, och en som du har, ex. USB-sticka, fingeravtryck eller mobiltelefon.

Genom att använda MFA gör du det betydligt svårare för någon att kapa ditt konto.

En Azure MFA Proof-of-Concept med Cuebid ger dig möjlighet att enkelt utvärdera MFA samtidigt som du får en bra grund att bygga på om du väljer att gå vidare med en storskalig implementation av MFA för hela din verksamhet.

Azure MFA

Azure MFA är en molntjänst från Microsoft för kunder som använder Azure AD och office 365. Azure MFA finns i olika licensformer, allt från gratis, upp till E5 och Azure AD P2 licens som ger dig en flora av utökade funktioner och möjligheter.

Vi föreslår att man i samband med Azure MFA använder villkorad access (Conditional Access) och lösenordsåterställning mot on-prem AD via självbetjäning (Self-service password reset). Dessa funktioner kräver minst Azure AD P1 licens.

 • Villkorad Access gör att du, baserat på olika villkor eller signaler, kan välja om MFA ska användas eller inte. Exempelvis kan man välja att inte använda MFA när man loggar in på office 365 från det interna företagsnätet.
 • Lösenordsåterställning via självbetjäning gör det möjligt för dina användare att själva återställa sitt lösenord.

Vad gör vi?

Vi gör en Proof-of-Concept (POC) tillsammans med Dig som ger Dig möjlighet att utvärdera Azure MF, samtidigt bidrar vi med vår erfarenhet i designval och konfiguration.

Hur går det till?

 • Vi träffas, förklarar vad Azure MFA är, och hur man kan använda det.
 • Vi går igenom planen för POC och påbörjar informationsinsamling.
 • Vi hjälper Dig med målbild och designval baserat på ditt befintliga läge.
 • Vi konfigurerar och testar MFA tillsammans med Dig.
 • Vi tittar på rapporter och loggar som berör MFA.
 • Vi hjälper Dig med informationsmaterial som går att använda när ni vill gå vidare med en bredare utrullning av MFA.

Insats i tid för Dig som kund?

Beroende på förkunskaper om Azure MFA räknar vi med ca 4-8 timmar av Er tid räcker för att genomföra en Azure MFA POC.

Vad får ni?

 • Ni får insikt i hur Azure MFA fungerar och hur det påverkar Era användare.
 • Ni får möjlighet att utvärdera Azure MFA med en skräddarsydd Azure MFA implementation för utvalda användare och tjänster.
 • Ni får en bra grund, anpassad för din miljö, att använda vid en bredare utrullning av MFA i din organisation.

Väljer du att gå vidare och rulla ut Azure MFA till hela organisationen, hjälper och stöttar vi såklart vid behov.

Dessutom pratar vi gärna ytterligare säkerhet i Azure och hybrida moln.

Johnnie Tibom

Johnnie ser till att bara du kommer
åt dina tjänster och applikationer

Säkerhetsanalys

Analysera din IT-miljö

Hälsokontroll VMware

Optimera ditt privata moln

Logganalys

Skapa värde av ditt loggdata

DNS-analys

Hur säker är din DNS?

säker inloggning

Azure MFA

Sommarjour

Vi tar hand om din IT-miljö

Boka digital experthjälp

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig,
och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli! Här under kommer även definierade tjänster gå att beställa direkt.

konsulter

Johan Hillström

Nätverk och IT-säkerhet 

Fredrik Ranelöv

Datacenter & Cloud

Johnnie Tibom

IT-infrastruktur & Cloud

Kent-Göran Rahm

Nätverk och IT-säkerhet

Marie Lundgren

Nätverk, IT-säkerhet

Tomas Fridén

IT-säkerhet och nätverk

Harry Repo

Projektledning

Lasse Lindström

IT-säkerhet, nätverk, Övervakning

Thomas Hedströmmer
THomas Hedströmmer

IT-säkerhet, nätverk, Cloud

Henrik Gyllkrans

Nätverk, Problemlösning, Utbildning

Patrick Svensson

IT-Management, Projektledning

Göran
Göran Blomquist

IT-säkerhet, Nätverk, Projektledning

Jari Penttinen

Trådlösa lösningar

Jesper Värn

Nät/säk, Utbildare