Digital Experthjälp

Säkerhets-

analys

Majoriteten av alla organisationer är inte skyddade mot cyberattacker. 

En bra start för en ökad cybersäkerhet är att göra en säkerhetsanalys. Våra experter kommer att analysera ditt nätverk och samla in omfattande data om aktiva hot mot hela din miljö inklusive nätverk, datorer och mobila enheter. Våra experter kommer att vara din rådgivare, för att hjälpa dig att hantera eventuella säkerhetsproblem och göra din organisation säkrare.

Vad vi gör?

Cuebid placerar en säkerhetsappliance på lämpligt ställe i ert nätverk som analyserar all nätverkstrafik under ett givet antal dagar.
Vi sammanställer sedan den insamlade datat och tar fram en fullständig rapport på de hot som upptäckts.

Hur går det till?

Cuebid förbereder analyshårdvaran så att den passar i ert nätverk. Hårdvaran installeras sedan i er datahall med en management nätverks port och en sniffer port. En sk mirror/sniffer port behöver konfigureras i er switch som speglar trafiken som går till brandväggen. Efter att testperioden är över hämtas hårdvaran av Cuebid och rapporter produceras av det data som analyshårdvaran har sett.

Tidsåtgång för dig

  • 1 timma för att bistå med IP information, konfigurattion av switch samt inkoppling i datahallen
  • 1 timma för att med konsult från Cuebid gå igenom rapporten

Vad ni får ut

Analysen genererar en omfattande rapport som inkluderar: 

  • Antalet infektioner med skadlig kod
  • Användning av webbapplikationer med hög risk 
  • Intrångsförsök och botattacker 
  • Förlust av känslig information
  • Hot mot datorer och mobila enheter
  • Viktiga rekommendationer för att skydda ditt nätverk 

Tomas Friden

Tomas, vår IT-säkerhetsguru,
har genomfört 100+ säkerhets-
analyser

Säkerhetsanalys

Analysera din IT-miljö

Hälsokontroll VMware

Optimera ditt privata moln

Logganalys

Skapa värde av ditt loggdata

DNS-analys

Hur säker är din DNS?

säker inloggning

Azure MFA

Boka digital experthjälp

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig,
och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli! Här under kommer även definierade tjänster gå att beställa direkt.

konsulter