Sommarjour 2020

Fyra veckors digital Driftsjour

Cuebid erbjuder sina kunder att säkerställa sin IT-drift inom tre olika områden under 4 veckor till ett fast pris om 10 000 kronor exklusive moms (per område). 

De tre områdena är

  • Datacenter 
  • Nätverk 
  • Säkerhet 

Vi kommer dagligen att kontrollera att miljön fungerar och göra mindre åtgärder om det är tydligt hur det skall avhjälpas och ej kan påverka ordinarie drift. 

Förutsättningar och tillvägagångssätt

Digitalt uppstartsmöte där vi tillsammans sätter upp de anslutningar som krävs för att vi skall kunna administrera din IT-miljö, en första genomgång av dina behov, samt om det finns något som du vill att vi håller ett särskilt öga . Detta inom de områden som du beställt. En tydlig kommunikationsväg, om allvarligare incidenter uppstår som gör att ni kan ta beslut om ytterligare åtgärder skall genomföras, och ev. tidsåtgång för detta.  

Vi genomför detta under fyra sammanhängande veckor, under perioden v.26 till och med v.33.

Cuebid levererar en sammanställning veckovis över hur miljön fungerat och vilka direkta ev. åtgärder som genomförts via e-post. 

Efter er period genomför vi ett avslutande digitalt möte där vi gemensamt går igenom perioden. Självklart kommer vi också dela med oss av kunskap som vi fått för att ev. optimera och eller långsiktigt planera för en ännu bättre drift. 

Vi levererar enbart kunskap där vi har högsta kompetens hos våra konsulter. Vill du se mer om deras kompetens klicka dig in konsulter och kika deras CV:n samt korta filmer om varför just de kan stötta dig med kunskap. 

Fyra veckor digital jour

Fast pris 10 000 kronor

Daglig övervakning

Datacenter, nätverk, säkerhet

Boka digital experthjälp

På vår bokningssida kan du själv se när en konsult finns tillgänglig,
och direkt lägga in din bokning. Enklare kan det inte bli! Här under kommer även definierade tjänster gå att beställa direkt.

Övriga konsulter

Johan Hillström

Nätverk och IT-säkerhet 

Fredrik Ranelöv

Datacenter & Cloud

Johnnie Tibom

IT-infrastruktur & Cloud

Kent-Göran Rahm

Nätverk och IT-säkerhet

Marie Lundgren

Nätverk, IT-säkerhet

Tomas Fridén

IT-säkerhet och nätverk

Harry Repo

Projektledning

Lasse Lindström

IT-säkerhet, nätverk, Övervakning

Thomas Hedströmmer
THomas Hedströmmer

IT-säkerhet, nätverk, Cloud

Henrik Gyllkrans

Nätverk, Problemlösning, Utbildning

Patrick Svensson

IT-Management, Projektledning

Göran
Göran Blomquist

IT-säkerhet, Nätverk, Projektledning

Jari Penttinen

Trådlösa lösningar

Jesper Värn

Nät/säk, Utbildare