Digital Experthjälp

Thomas Hedströmmer

Thomas Hedströmmer

Senior konsult som älskar att lösa problem inom nätverk och säkerhet. Bred kompetens, jobbar gärna med ”molnet”, DNS/DHCP infrastruktur, ADC och remote lösningar. Alltid med säkerhetsfokus, 25+ års erfarenhet.

IT-säkerhet

Nätverk

Infrastruktur

Cloud

Övriga konsulter

Johan Hillström

Nätverk och IT-säkerhet 

Fredrik Ranelöv

Datacenter & Cloud

Johnnie Tibom

IT-infrastruktur & Cloud

Kent-Göran Rahm

Nätverk och IT-säkerhet

Marie Lundgren

Nätverk, IT-säkerhet

Tomas Fridén

IT-säkerhet och nätverk

Harry Repo

Projektledning

Lasse Lindström

IT-säkerhet, nätverk, Övervakning

Thomas Hedströmmer
THomas Hedströmmer

IT-säkerhet, nätverk, Cloud

Henrik Gyllkrans

Nätverk, Problemlösning, Utbildning

Jesper Värn

Nät/säk, Utbildare

Göran
Göran Blomquist

IT-säkerhet, Nätverk, Projektledning

Jari Penttinen

Trådlösa lösningar