Digital Experthjälp

vinterjour

Tre veckors digital Driftsjour

Cuebid erbjuder sina kunder att säkerställa sin IT-drift inom tre olika områden under två veckor till ett fast pris om 5 000 kronor exklusive moms (per område). 

De tre områdena är

  • Datacenter 
  • Nätverk 
  • Säkerhet 

Vi kommer dagligen att kontrollera att miljön fungerar och göra mindre åtgärder om det är tydligt hur det skall avhjälpas och ej kan påverka ordinarie drift. 

Förutsättningar och tillvägagångssätt

Digitalt uppstartsmöte där vi tillsammans sätter upp de anslutningar som krävs för att vi skall kunna administrera din IT-miljö, en första genomgång av dina behov, samt om det finns något som du vill att vi håller ett särskilt öga . Detta inom de områden som du beställt. En tydlig kommunikationsväg, om allvarligare incidenter uppstår som gör att ni kan ta beslut om ytterligare åtgärder skall genomföras, och ev. tidsåtgång för detta.  

Vi genomför detta under v52 och v53 2020.

Cuebid levererar en sammanställning veckovis över hur miljön fungerat och vilka direkta ev. åtgärder som genomförts via e-post. 

Efter er period genomför vi ett avslutande digitalt möte där vi gemensamt går igenom perioden. Självklart kommer vi också dela med oss av kunskap som vi fått för att ev. optimera och eller långsiktigt planera för en ännu bättre drift. 

Vi levererar enbart kunskap där vi har högsta kompetens hos våra konsulter. Vill du se mer om deras kompetens klicka dig in konsulter och kika deras CV:n samt korta filmer om varför just de kan stötta dig med kunskap. 

Två veckor digital jour

Fast pris 5 000 kronor

Daglig övervakning

Datacenter, nätverk, säkerhet

Övriga konsulter